Missie en Visie

Waarom Verander Management?

De kern van elke organisatorische verandering, of het nu stroomlijning van werkprocessen, kwaliteitsverbetering of een systeem implementatie is, is het proces van ontwikkeling van waar de organisatie zich vandaag bevindt naar waar de organisatie zich in de toekomst wil bevinden. Verander management richt zich op het doorgronden van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie. Uitgangspunt hierbij is dat verander management het proces van verandering 'managed' door condities te scheppen - in termen van doelen, gewenste situatie, mijlpalen, activiteiten - voor de organisatorische verandering.

Contact