Project Management

Waarom Project Management?

Een unieke opgave plaatst u voor een nieuwe situatie. U heeft geen pasklaar antwoord. Een klant vraagt om een ander product, de overheid komt met nieuwe regels, een concurrent zet iets nieuws op de markt, een medewerker ruikt zijn kans. Wat nu te doen? U weet het niet, of u twijfelt.

Unieke opgaven zijn van voorbijgaande aard. Ze vragen tijdelijk om een passende aanpak, passende menskracht en middelen. Die middelen zijn altijd begrensd. Het gaat erom inspanningen scherp te richten op resultaten en doelen.

Unieke opgaven brengen altijd risico’s met zich mee. Improviseren is mooi, maar riskant. Op routines kan niet worden teruggevallen. Planmatig werken is het devies. Eerst denken dan doen! Afspraken maken én nakomen! Als er iets gebeurt, snel de koppen bijeen en bijsturen. Af en toe een ‘time-out’.

Houd de besluitvorming in de gaten. Bestaande procedures en kanalen kunnen in de weg staan. Telkens opnieuw is na te gaan wie wat mag besluiten en wat daarvan de consequenties zijn.

Bij unieke opgaven moeten mensen samenwerken in een uniek verband. Ze maken unieke afspraken, ze hebben unieke posities. Wie onder normale omstandigheden ‘medewerker’ is, kan ineens 'projectleider' zijn. Een ‘staflid’ kan zomaar ‘opdrachtgever’ worden. Bij een unieke opgave kunnen de verhoudingen totaal veranderen. Geen unieke opgave zonder spanningen.

Contact